PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00740 Tiếng Việt 1.T2Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00739 Tiếng Việt 1.T2Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00738 Tiếng Việt 1.T2Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00737 Tiếng Việt 1.T2Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00736 Tiếng Việt 1.T2Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00735 Tiếng Việt 1.T1Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00734 Tiếng Việt 1.T1Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00733 Tiếng Việt 1.T1Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00732 Tiếng Việt 1.T1Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00731 Tiếng Việt 1.T1Đỗ Việt HùngSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00730 Toán 1Đinh Thế LụcSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00729 Toán 1Đinh Thế LụcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00728 Toán 1Đinh Thế LụcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00727 Toán 1Đinh Thế LụcSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00726 Toán 1Đinh Thế LụcSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...