PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM TẬP ĐỌC - TUẦN 5 - MỤC LỤC SÁCH Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
2 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM KỂ CHUYỆN - TUẦN 5 - CHIẾC BÚT MỰC Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
3 Buổi sinh Hoạt chuyên đề năm 2020 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
4 TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - BÀI 14 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
5 TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - BÀI 13 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
6 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 3 bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
7 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 4 bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
8 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 5 bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
9 Tập đọc - lớp 5B - tuần 3 - GADT -oanh Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
10 Toán - lớp 5A,5B - tuần 3 - GA ĐT: Oanh Phạm Thị Oanh [HyperLink19]