PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG NGHIỆP
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 TIẾNG VIỆT - LỚP 4 - PM LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ƯỚC MƠ - TUẦN 9 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
2 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM TẬP LÀM VĂN - TUẦN 8 - TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI, DẤU PHẨY Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
3 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - TUẦN 9 - ÔN TẬP TIẾT 7 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
4 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM KỂ CHUYỆN - TUẦN 8 - NGƯỜI MẸ HIỀN Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
5 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM TẬP ĐỌC - TUẦN 7 - THỜI KHÓA BIỂU Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
6 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM KỂ CHUYỆN - TUẦN 7 - NGƯỜI THẦY CŨ Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
7 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM KỂ CHUYỆN - TUẦN 6 - MẨU GIẤY VỤN Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
8 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM TẬP ĐỌC - TUẦN 6 - NGÔI TRƯỜNG MỚI Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
9 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM TẬP ĐỌC - TUẦN 5 - MỤC LỤC SÁCH Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
10 TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - PM KỂ CHUYỆN - TUẦN 5 - CHIẾC BÚT MỰC Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
11 Buổi sinh Hoạt chuyên đề năm 2020 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
12 TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - BÀI 14 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
13 TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - BÀI 13 Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
14 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 3 bài 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
15 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 4 bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
16 TIN HỌC - GA ĐT: Oanh - lớp 5 bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
17 Tập đọc - lớp 5B - tuần 3 - GADT -oanh Phạm Thị Oanh [HyperLink19]
18 Toán - lớp 5A,5B - tuần 3 - GA ĐT: Oanh Phạm Thị Oanh [HyperLink19]